HABERLER

Resim


Forum tekrardan kullanıma açılmıştır. Özel mesajlaşma kapatılmıştır. Koleksiyon konusu haricinde, şahsi yorumlar içeren mesajlar, kimin haklı olup olmadığına bakılmaksızın DERHAL SİLİNECEKTİR ! Foruma gönderilen her mesaj anında kontrol edilememektedir. Silinmesini istediğiniz, sizce uygun olmayan mesajları yöneticiye bildirmek için her mesajın üstünde, sağ tarafta bulunan DİKKAT işaretini tıklamanız yeterlidir.

Anadolu Nümismatik Forumu, Osmanlı Nümismatik tarafından idare edilmektedir. Ana web adresimiz http://www.osmanliparalari.com 'dur

osmanlı ordusu ve karabina

:!: :!: :!: SİYASİ İÇERİKLİ, PROVOKATİF veya BİR ÜYE İLE İLGİLİ DOĞRUDAN HEDEF ALICI MESAJLAR ANINDA SİLİNECEKTİR. BU ŞEKİLDE MESAJ GÖNDERENLERİN ÜYELİĞİ İPTAL EDİLECEKTİR. :!: :!: :!:
Forum kuralları
:!: :!: :!: SİYASİ İÇERİKLİ, PROVOKATİF veya BİR ÜYE İLE İLGİLİ DOĞRUDAN HEDEF ALICI MESAJLAR ANINDA SİLİNECEKTİR. BU ŞEKİLDE MESAJ GÖNDERENLERİN ÜYELİĞİ İPTAL EDİLECEKTİR. :!: :!: :!:

osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen karabina » Cum Şub 08, 2008 7:48 pm

sayın ganzilis(fatih bey) gecenlerde mahlamın anlamını sorunca bu konuyu buradada yazmak istedim.

karabina'nın benim bildigim 2 anlamı var.

1.anlamı karabina, kısa tüfek, suvari tüfeği.
fatih bey bu anlamı biliyordu zaten.osmanlıda orduda kullanılan bir tüfek.tarih bölümünde yazma sebebimde bu yüzden.
hem konu acılmısken kısaca osmanlı askeri teskilatını ve
osmanlı ordusunu hatırlamakta fayda var
2.anlamı ise dagcılıkta kullanılan,teknik bir malzemenin adı

1.anlamı ile ilgili olarak

OSMANLIDA ASKERİYE

Osmanlı Devleti, İslâm'ın askeri olmaktan, İslâm adaletini dünyaya yaymaktan daha büyük şeref düşünmemiştir.

Hangi şartlar olursa olsun, Osmanlı ordusu, İslâm'a karşı nerede saldırı varsa orada mutlaka yerini alırdı ve Osmanlı Allah için yaşadı, Allah için devlet idare etti.

Yeniçerilikte bir acemi oğlan bir mürşide bağlanmadan askere alınmazdı. Yeniçerilik, acemi oğlan denilen başlangıç devresinden başlar. Zamanımızda buna, askerde eğitim deniyor. İlk eğitimin verildiği yer acemiliğin yetiştirildiği yer. İşte böyle bir hedefe ulaşabilmek için mutlaka bir mürşide tâbî olmak gerekiyordu, tâbî olmayan asker olamazdı. Allahû Tealâ'nın velayet mertebesine ulaşamamış olan, evliya olmamış olan bir subayın olması söz konusu değildi. Paşalara gelince, onlar daimi zikrin sahipleriydi. Kara ordusunda böyle olan bu durum deryada da aynı standartlardaydı, bütün reisler mutlaka mürşitlerine bağlı, Allah'ın yolunda olan, Allah için savaşan insanlardı.

Osmanlı ordusu nereye gitse, eğer oradan bir şey alırsa mutlaka parasını oraya bırakırdı. II. Murat devrinde, ordu sefere çıkmadan evvel II. Murat ilanlar çıkartıyor, diyor ki: "Benim ordum kul borcuyla sefere çıkmaz. Kimin borcu varsa mutlaka götürsün parayı saraydan alsın, hazineden alsın. Borcunu versin. Ondan sonra katılsın orduma." Böyle bir ordu yola çıkıyor.
Osmanlı'nın bozulma devresinde, Osmanlı askerinin gittiği yerde ağaçlardan, asmalardan yenen üzümlerin bir kısmının yerine paraların konulmadığına şahit oluyoruz. Osmanlıda bozulma oluyor yüzyıllar sonra ve Osmanlı bu sebeple cihan hakimiyetini kaybediyor. Ve Osmanlı o güne kadar, tarihi boyunca kendisine Nizam-ı Alem diyordu. Osmanlı, dünya üzerinde daha büyük bir devlet tanımıyordu . Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı harp kadırgalarının toplamı, Avrupa'daki bütün kadırgalarından fazlaydı. Dikkatle bakın Osmanlı harp kadırgalarının toplamı, Avrupa'daki bütün harp kadırgalarının toplamından fazla. İşte Osmanlı buydu! Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman, ordusu o devrin en mütekâmil ordusuydu. Bütün son icatlar ordunun içindeydi. En büyük topları Fatih Sultan Mehmet döktürmüştü. Öyleyse sadece Allahû Tealâ'nın yardımı değildi Osmanlıyı Osmanlı yapan; bir başka şey, bir başka husus, zamanın getirdiği bütün tekamül sistemlerini kullanabilme stratejisi.

OSMANLI ORDUSU

Osmanlı ordusu, kuruluşundan 20. yüzyılın başına kadar kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere teşkilâtlanmıştı.

Kara kuvvetleri:

Osmanlıların kuruluşunda ordu, aşiret kuvvetlerinden meydana geliyordu. Fetihlerin genişlemesiyle, gönüllülerin fethedilen yerlere iskânıyla, Türkmen bey ve kuvvetlerinin katılmasıyla asker miktarı artıp, teşkilâtlanmaya gidildi. Beylik, akıncı ve gönüllü kuvvetlerine ilâveten 1361 yılında yaya (piyade) ve müsellem (süvari) olmak üzere muntazam ve daimî ordu teşkilâtı kuruldu.

Osmanlı kara kuvvetleri: piyade, süvari eyâlet askerleri, teknik ve yardımcı sınıflardan meydana gelirdi. Piyadeler; acemi, yeniçeri , cebeci, topçu, top arabacıları, lağımcı, humbaracı ocakları olmak üzere yedi ocağa ayrılırdı. Süvariler de; sipahi, silâhtar, sağ ulûfeciler, sol ulûfeciler, sağ garipler, sol garipler bölükleri olmak üzere altı bölüğe ayrılırdı. Eyâlet askerleri; tımarlı sipahiler ve yerli kulu teşkilâtı olmak üzere ikiye ayrılırdı.

Timarlı sipahiler, Osmanlı ordusunun en önemli kısmı olup, tımar sahipleriyle, bunların beslemek ve yetiştirmekle yükümlü oldukları askerlerden meydana gelirdi.

Yerli kulu teşkilâtı, yurtiçi, geri hizmet, kale kuvvetleri teşkilâtı olmak üzere üç bölümdü. Yurtiçi teşkilâtı; belderanlar, cerahorlar, derbendciler, martalozlar, menzilciler, voynuklar gruplarından oluşurdu. Geri hizmet teşkilâtında; yaya ve müsellemler ile yürükler vardı. Kale kuvvetleri teşkilâtı; azaplar, gönüllü ve beşlilerden meydana gelirdi.

Akıncılar, Osmanlı ordusunun öncü kuvvetleri olup, kuruluşuna, gelişmesine ve genişlemesine çok hizmetleri geçti.

Deniz kuvvetleri (Donanma):

Osmanlı Deniz Kuvvetleri, Karesi, Menteşe, Aydın gibi denizci beyliklerin hâkimiyet altına alınmasıyla sahip olunan gemi ve personeliyle kuruldu. İlk zamanlarda Karamürsel, Edincik ve İzmit'teki gemi inşâ tezgâhları, Sultan Birinci Bâyezîd Han (1386-1402) zamanında Gelibolu, Sultan Birinci Selim Han (1512-1520) zamanında Haliç, Sultan Birinci Süleyman Han (1520-1566) zamanında Süveyş ve zamanla Rusçuk, Birecik tersaneleri kuruldu. Bu tersanelerde kürekli ve yelkenli gemiler îmâl ediliyordu. Buharlı gemilerin keşfiyle 1827'de donanma, Buğu denilen bu gemilerle de donatıldı. Kürekli gemi çeşitleri olarak; uçurma, karamürsel, aktarma, üstü açık, çete kayığı, brolik, celiyye, çamlıca, şayka, firkate, mavna, kalite, gırab, santur, çekelve, kırlangıç, baştarde ve kadırga kullanıldı. Yelkenli gemi çeşitlerinden de; ateş, ağrıpar, barca, brik, uşkuna, korvet, kalyon, firkateyn, kapak ve üç ambarlı kullanıldı.

Donanma-i Hümâyûnun başı 1867 yılına kadar kaptanı derya, bu târihten sonra da bahriye nazırı unvanını taşıdı. Osmanlı donanması, muazzam teşkilâtı, kuvvetli harp filosu, cesur, üstün kabiliyetli kaptan ve leventleriyle Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz ve Kızıldeniz'e hâkim olup, Hind ve Atlas Okyanuslarında Osmanlı sancağı ile armasını dalgalandırıp temsil ediyorlardı. Osmanlı donanmasının 27 Eylül 1538 târihinde müttefik Avrupa devlet ve kavimlerinden meydana gelen Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi, bugün de Deniz Kuvvetleri günü olarak kabul edilmektedir.

Osmanlı ordusunda; ateşsiz, ateşli, koruyucu silâhlar kullanılmaktaydı
Ateşsiz silâhlar; kılıç, ok, sapan, bozdoğan, topuz da denilen gürz, kamçı, döğen, balta, meç, şimşir, gaddara, yatağan, hançer, kama, mızrak, cirit, kantariye, kastaniçe, süngü, zıpkın, tırpan, çatal, halbart, mancınık, müteharrik kule...
Ateşli Silâhlar, şayka, zarbazen, miyane zarbazen, şahî zarbazen, şakloz, drankı, bedoluşka, marten, ejderhan, kolonborna, miyane, balyemez adlarındaki toplar şişhaneli KARABİNA, çakmaklı, fitilli çeşitleriyle tüfek, tabanca kullanılırdı. Zırh, karakal, miğfer, kalkan da düşman silâhından muhafaza için kullanılırdı.

1839 Tanzimat ilânına kadar, orduyu hümâyûnda mülkî vazifeleri de olan askerî rütbeler şunlardır: Sadâret, vezir, beylerbeyi, ülâ, sancak beyi, alaybeyi, kaymakam, binbaşı, sağ kol ağası, yüzbaşı, mülâzımı evvel, mülâzımı sânî, zabit vekili, başçavuş, onbaşı, nefer.
Son devir askerî rütbeler ve İkinci Abdülhamîd Han (1876-1909) zamanında, 1900'de subay maaşları:
Müşîr (mareşal) iki yüz elli altın, ferik (korgeneneral) yüz altın, mirliva (tümgeneral) altmış altın, miralay (albay) yirmi beş altın, kaymakam (yarbay) on sekiz altın, binbaşı on iki altın, kolağası (kıdemli yüzbaşı) on altın, yüzbaşı beş altın, mülâzımı evvel (üsteğmen) iki buçuk altın, mülâzımı sâni (teğmen) iki altın, nefer (er) bir mecidiye (bir altının beşte biri). Bu maaşlar net ve kesintisiz verilirdi. Her ay da ihsânı şahane (pâdişâh hediyesi) alan pek çok subay vardı.


http://tr.wikipedia.org/wiki/Karabina
bu resimde karabina tüfeginin gelistirilmis hali var.


2.anlamı ile ilgili olarakta

dagcılıkta kulanılan bir malzeme
http://www.adrenalin.com.tr/productdeta ... TypeID=925
http://www.adrenalin.com.tr/products.asp?CategoryID=24
bu linktede farklı karabinalar var.

saygılarımla
ne mutlu türküm diyene
karabina
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 1373
Kayıt: Cum Haz 29, 2007 6:49 pm

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen zolata » Cmt Şub 09, 2008 1:29 am

OSMANLIDA ASKERİYE

Osmanlı Devleti, İslâm'ın askeri olmaktan, İslâm adaletini dünyaya yaymaktan daha büyük şeref düşünmemiştir.

Hangi şartlar olursa olsun, Osmanlı ordusu, İslâm'a karşı nerede saldırı varsa orada mutlaka yerini alırdı ve Osmanlı Allah için yaşadı, Allah için devlet idare etti.

-Burada anlattığınız Osmanlı ordusu ve Osmanlı devleti hangi dönemi kapsamaktadır sayın karabina.
*ilyas Çamlı*
zolata
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 378
Kayıt: Cum Ağu 11, 2006 3:24 am
Konum: KOCAELİ-BOLU

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen karabina » Cmt Şub 09, 2008 7:41 pm

sayın zolata,
öncelikle merhabalar,yukarıda yazdıgım yazının esas amacı karabina'nın ne oldugunu anlatmaktı.yukarıdaki yazıyıda
http://www.webhatti.com/kultur/113116-o ... kilat.html
bu linkten aldım.fakat bir cok yerde bu yazıyı bulabilirsiniz.
zolata yazdı:Osmanlı Devleti, İslâm'ın askeri olmaktan, İslâm adaletini dünyaya yaymaktan daha büyük şeref düşünmemiştir.

Hangi şartlar olursa olsun, Osmanlı ordusu, İslâm'a karşı nerede saldırı varsa orada mutlaka yerini alırdı ve Osmanlı Allah için yaşadı, Allah için devlet idare etti.

bu yazı sahsi fikrim degildi.

fakat bizde bir laf vardır.hala ordu peygamber ocagıdır diye söyleriz.
bu laf sizinde bildiginiz üzere osmanlı ordusu icin kullanılmaktaydı.tabiki bu düsünceye karsı olanlarda olabilir.bunada saygım var.isteyen istedigi gibi düsünebilir.
bu linkede bir bakmanızı öneririm.
http://www.tumgazeteler.com/?a=1226243
demekki hala bu düsünce hakim.

zolata yazdı:-Burada anlattığınız Osmanlı ordusu ve Osmanlı devleti hangi dönemi kapsamaktadır sayın karabina.

demissiniz.yukarıda yazdıgım gibi aslında benim yazım olmamasına ragmen sahsi düsüncem;
bence genel anlamda ordu ve osmanlı devleti sultan 2. abdülhamid han dönemine kadar böyledi.
dedigim gibi sahsi düsüncem bu.

tabiki orduda ve devlette bozulma yokmuydu?vardı tabiki..
ordudaki bozulmanın bazı sebeleri,
1.III. Murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı asker alınarak sayılarının artırılması
2.Yeniçerilerin geçim sıkıntısını ileri sürerek askerlik dışında işlerle uğraşmaları
3.İltizam sisteminin yaygınlaşması üzerine tımar sisteminin önemini kaybetmesi ve eyaletlerde asker yetiştirilmemesi
4.Denizcilikle ilgisi olmayan kişilerin donanmanın başına getirilmesi
5.Avrupa’da meydana gelen harp teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmemesi
gibi etkenler Osmanlı askeri sisteminin bozulmasına neden olmuştur.
kaynak olarak yararlandıgım link ise
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Ordusu

yanlıs düsünüyor olabilirim,ama sizinde bildiginiz
''Çin Rus sınırının Çin bölümünde kalan Kaşgar hiçbir dönemde Osmanlı hakimiyetine girmemesine rağmen Osmanlıdan askeri yardım alarak bağımsızlığını koruduğundan paraları Sultan Abdülaziz adına basılmış ve Osmanlı Bayrağı altında yaşamıştır.''------
ordunun yeterli olmadıgı zamanlarda padisahlar diger bir cok müslüman ülkesindeki halkları korumak adına maddi yardımlarda bulunmuslardır.
kasgar bulardan bir tanesi,
hindistandaki müslümanlara,rusyadaki bir cok müslüman halka para yardımı yapıldıgıda biliniyor.
Osmanlı’nın Yitik Coğrafyaları: Gücerat, Sumatra ve Açe
gibi osmanlı devletinin hem askeri hemde maddi yardımda bulundugu yerlerde vardır .zolata yazdı:-Burada anlattığınız Osmanlı ordusu ve Osmanlı devleti hangi dönemi kapsamaktadır sayın karabina.

sayın zolata sizin bu konuda bir bilginiz veya bir fikriniz varsa paylasırsanız sevinirim.

saygılarımla
ne mutlu türküm diyene
karabina
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 1373
Kayıt: Cum Haz 29, 2007 6:49 pm

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen zolata » Pzr Şub 10, 2008 2:59 am

Sayın Karabina,öncelikle farklı düşüncelere gösterdiğiniz hoşgörü ve nezaket içerikli cevabınıza teşekkür etmek isterim.Zira bu soruyu,yazdıkarınızdan farklı düşündüğüm için sormuştum,daha katı bir savunma cevabı beklerken kendi kendime mahcup oldum.
Yazdıklarınıza Katılmadığım bölüm de malum olan, Anadolu kurtuluş hareketine son dönemde verilen zarar ve karşı duruştu.Bu konuda benim kabullenemediğim şey, bazı yazar ve kişilerin hala son dönem osm.idaresinin aslında Anadolu kurtuluş mücadelesine destek verdiğinde ısrar etmeleridir.Elbette şahıs olarak çok önemli destekçiler bulunmaktaydı fakat bunlar zaten zamanı gelince Anadolu'ya geçmişlerdir.(Osmanlı savaş bakanı ferik Fevzi Çakmak gibi)Saygılarımla.
*ilyas Çamlı*
zolata
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 378
Kayıt: Cum Ağu 11, 2006 3:24 am
Konum: KOCAELİ-BOLU

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen ankh » Pzr Şub 10, 2008 12:45 pm

Ek olarak şunu da ilave edebiliriz. Carabinier: Karabina tüfeği ile techizatlı piyade ya da süvarilere verilen addır. Şu andaki İtalyan jandarma kuvvetlerine de bu ad verilir. Ve İtalya da bu isimle anılan hatıra paralar da mevcuttur.
ankh
resmi koleksiyoner
resmi koleksiyoner
 
Mesajlar: 1856
Kayıt: Prş Şub 10, 2005 11:35 am

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen karabina » Pzr Şub 10, 2008 12:52 pm

sayın ankhe94
bilgilerinizi paylastıgınız icin tesekkürederim. :clapping:
hatta genel anlamda size bir cok sey icin tesekkür ederim. :D :D :D
ama ben bu mahlayı secerken italyan jandarmalarını hic düsünmemistim. :?
yoksa herhalde secmezdim :cry:
zaten carabinier degil karabina degilmi? :wink:
saygılarımla
ne mutlu türküm diyene
karabina
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 1373
Kayıt: Cum Haz 29, 2007 6:49 pm

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen Sancak17TR » Pzr Şub 10, 2008 4:08 pm

Konuyu ayri yerlere mi cekecegim... bilmiyorum ama, ilk once "Karabina" kelimesi, ve sonrasindaysa sevgili ankhe94'un "Carabinier" demesi aklima baska bisey getirdi: icimdekini soylemezsem, catlarim simdi... :oops: :wall:
Karabina... Carabinier... Karabiber

Karabiber
Karabiber (Piper nigrum), çiçekli bitkilerden Piperaceae ailesine ait bitkilerin meyvelerinin kurutulup, baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilen toz şeklidir. Beyazbiber, yeşilbiber gibi çeşitleri de vardır. Kökeni Hindistan olmasına karşılık, tüm sıcak iklimlerde yetiştirilebilir.

Küre biçimli, eriksi tipte meyveleri vardır, kabuğunun dış kısmı etli, iç kısmı serttir. Olgunlaşmadan önce toplanıp kurutulursa karabiber, olgunlaştıktan sonra kabukları soyularak kurutulursa beyazbiber elde edilir. Her iki biber de baharat olarak kullanılır.

Kaynak: Vikipedi

Konu ile alakasi olmadigi icin affiniza siginiyorum :mrgreen:
Resim
Sancak17TR
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 690
Kayıt: Cmt Kas 04, 2006 9:03 pm
Konum: Rotterdam & Canakkale

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen ankh » Pzr Şub 10, 2008 5:50 pm

Benim yazdığım konu ile ilgisiz değil. Siz dalganızı geçin bakalım. :wall:
Karabina kelimesi CARBİN kelimesinden geliyor. Bu başta süvariler sonrada yakın mesafe savaşı için piyadeler için geliştirilmiş kısa hafif düşük menzilli tüfeklerin ismi. İşte bu isimden türetilen İspanyolca Carabinero, İtalyanca Carabiniere kelimesi halen İtalya, İspanya, Belçika, Şili ve Kolombiyada bazı ordu, polis ya da jandarma kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.
ankh
resmi koleksiyoner
resmi koleksiyoner
 
Mesajlar: 1856
Kayıt: Prş Şub 10, 2005 11:35 am

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen Sancak17TR » Pzr Şub 10, 2008 7:14 pm

Kesinlikle dalga gecmiyorum :oops: Sadece "Carabinier" kelimesini duyunca, aklima birden karabiber geldi. O yuzden dedim zaten, soylemezsem catlarim diye. Acikcasi ben bilmiyordum Karabina'nin anlamini.
Sevgili Karabina'da nickinin anlamini aciklayan ilk kisi olmus oldu forumumuzda. Bu konu hakkinda da bilgi edinmis olduk.
Resim
Sancak17TR
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 690
Kayıt: Cmt Kas 04, 2006 9:03 pm
Konum: Rotterdam & Canakkale

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen selo1958 » Pzt Şub 11, 2008 2:55 am

Merhaba,
Oncelikle sayin zolatanin milli mucadele tarihi hakkinda yeterli bilgiye sahip olmadigini aciklikla goruyorum, sormus oldugu soruya gelince'de Osmanli devletinin kuruldugu gunden canakkale savaslarina kadar osmanli askerinin nasil bir haleti ruhiye icinde oldugunu bizzat Ataturk NUTUK'TA izah ediyor, evet osmanli askeri tarihi boyunca ve milli mucadele surecinde'de tek bir RUH ve MANA ile savasmistir, gogsunu siper etmistir, iste bu ruh ve mana Osmanlinin TUM zamanlarini kapsar, sakin kalkipta vahdettinin hain filan oldugu muhabbetine girmeyin yoksa bu foruma bir kutuphane dolusu yazi yazmamiz lazimdir, damat ferit ve avanesi gibi birkac haine bakip osmanliyi TOPYEKUN karalama faslida artik son zamanlarda ciddi tarihcilerin verdigi ciddi eserlerle ortaya cikiyor, fakat bana gore daha yazilacak COK sey var, fakat bunlarin yazilmasi icin Turkiye toplumu henuz o olgunluga ulasmadi,, (2050 leri bekleyin allah omur verirse)...saygilar..
zolata yazdı:OSMANLIDA ASKERİYE

Osmanlı Devleti, İslâm'ın askeri olmaktan, İslâm adaletini dünyaya yaymaktan daha büyük şeref düşünmemiştir.

Hangi şartlar olursa olsun, Osmanlı ordusu, İslâm'a karşı nerede saldırı varsa orada mutlaka yerini alırdı ve Osmanlı Allah için yaşadı, Allah için devlet idare etti.

-Burada anlattığınız Osmanlı ordusu ve Osmanlı devleti hangi dönemi kapsamaktadır sayın karabina.
ATATURK TURKIYESI icin elele,
selo1958
Isınma Turlarında
Isınma Turlarında
 
Mesajlar: 33
Kayıt: Çrş Şub 14, 2007 9:19 am
Konum: tarih, kitapdunyasi, para koleksiyonu, osmanli arastirmalari

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen selo1958 » Pzt Şub 11, 2008 3:03 am

Merhaba Karabina,
Konu basligina istinaden verdigin detayli bilgiler icin seni kutlarim,
aslinda karabina tufegi degilde adeta AK-47 gibi adamsin vesselam :clapping:
cok selamlar dostum..)
ATATURK TURKIYESI icin elele,
selo1958
Isınma Turlarında
Isınma Turlarında
 
Mesajlar: 33
Kayıt: Çrş Şub 14, 2007 9:19 am
Konum: tarih, kitapdunyasi, para koleksiyonu, osmanli arastirmalari

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen karabina » Pzt Şub 11, 2008 7:56 pm

sayın selo1958

sizede merhabalar öncelikle,
inanın ak-47 nin nasıl bir silah oldugunu bilmiyorum ama yazınızdan saglam ve iyi bir sey oldugunu anlıyorum.
tesekkür ederim. :clapping:

saygılarımla
ne mutlu türküm diyene
karabina
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 1373
Kayıt: Cum Haz 29, 2007 6:49 pm

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen Sancak17TR » Pzt Şub 11, 2008 9:58 pm

AK47_ALL_EQUIPPED.jpg

:D
Resim
Sancak17TR
(Çil) Koleksiyoner
(Çil) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 690
Kayıt: Cmt Kas 04, 2006 9:03 pm
Konum: Rotterdam & Canakkale

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen kaanuslu » Pzt Şub 11, 2008 11:05 pm

Şimdiye kadar üretilmiş en iyi otomatik tüfeklerden birisi, büyük bir ihtimalle de birincisi.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak-47
kaanuslu
Admin
Admin
 
Mesajlar: 1589
Kayıt: Pzt Oca 31, 2005 7:29 pm
Konum: İstanbul

Re: osmanlı ordusu ve karabina

Mesajgönderen zolata » Pzt Şub 11, 2008 11:40 pm

Sayın selo1958, öncelikle selamlar.
Büyük bölümü Sayın Karabina'ya teşekkür içeren mesajımın geri kalan kısmıda, sizin bu konudaki düşüncelerinizin tersini oluşturyor.Buradan da siz, benim, milli mucadele tarihi hakkinda yeterli bilgiye sahip olmadigimı aciklikla gorebildiğinize göre ben de, sizin vereceğiniz milli mücadele bilgilerini ilgiyle takip ediyorum efendim.Saygılarımla.
*ilyas Çamlı*
zolata
(ÇA) Koleksiyoner
(ÇA) Koleksiyoner
 
Mesajlar: 378
Kayıt: Cum Ağu 11, 2006 3:24 am
Konum: KOCAELİ-BOLU

Sonraki

Dön Tarih İle İlgili Konular

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron