1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Hazar Türkleri

MesajGönderilme zamanı: Sal Haz 08, 2010 1:17 am
gönderen serdarozdemir
Eminim bir çoğumuz "Hazar Türkleri"ni duymuştur ama kim olduklarını bilmiyordur. Anlatayım.

Öncelikle Musevilerden bahsetmem gerekecek. Sebebini konuyu okudukça anlayacaksınız.

Museviler bir çok kişinin bildiğinin veya düşündüğünün tersine homojen bir ulus değildirler, "Sefarad" ve "Aşkenaz" olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar.

İbrani dilinde "Sfarat", İspanya anlamına gelmektedir. 1492'de İspanya'dan sürülüp Osmanlı İmparatorluğuna sığınan Museviler, İspanya kökenli oldukları için kendilerine "Sefarad" adını koymuşlardır. İspanya dışında Portekiz, İtalya, Kuzey Afrika, İstanbul, Anadolu, Ege Adaları ve Bizans İmparatorluğu'ndan kalan Musevilerin de hepsi bu adla anılır. Türkçe, İbranice hatta Rumcadan gelen kelimeler ve deyimler ile bezeli bir dil konuşuyorlardı. Bugün Türkiye'de yaşayan Musevi vatandaşlarımızın yaklaşık %96'sı Sefarad, %4'ü Aşkenaz 'dır.

"Aşkenaz" ise Ortaçağ İbranicesinde bugünkü Almanya topraklarını tanımlayan sözcüktür. O dönemde bu bölgede yaşayan Yahudiler bu isimle anılmaya başlanmıştır. II. Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi Soykırımı kurbanlarının büyük çoğunluğu Aşkenaz Yahudisi'dir. Bugün halen dünya Yahudi nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Dilleri Almanca'ya çok benzeyen Yidiş'tir.

İsraili kuranlar, Filistine ilk yerleşenler bu Aşkenaz Yahudiler'dir. Bu güne kadar ülkeyi yöneten devlet adamlarının hemen hemen tümü Aşkenaz'dır. Ayrıca, tarihte ismi duyulan en ünlü Yahudiler de Aşkenaz 'dır. Karl Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud, Steven Spielberg, George Soros, Woody Allen. ABD'yi yöneten siyaset ve iş dünyası liderleri de.

Peki bu Musevilerin Hazar Türkleri ile ne gibi bir ilgisi var acaba?

Ünlü Macar Yahudisi, Marksist Düşünür Arthur Koestler, 1976'da "Onüçüncü Kabile" kitabında, Hazar Türklerinin Aşkenazilerin ataları olduğu savını ortaya atmış ve bu kitap büyük yankılar uyandırmıştır! Kitabında; özellikle en güçlü oldukları 8'inci yüzyılda, Doğu Avrupa’nın Kafkaslar ile Volga arasında kalan bölümünde hüküm süren “Türk Hazar İmparatorluğu“ nu konu ediyor.

Hazarlar neden ve nasıl Musevi oldular? Neden 8'inci yüzyılda önce Hazar Hanı, sarayı ve komutanları sonrasında halk Museviliği benimsiyor?

8'inci yüzyıl başlarında dünya iki büyük gücün elinde kutuplaşmıştı. Bir yanda Hristiyanlık (Bizans), öte yanda da Müslümanlık (Araplar) vardı. Her iki grubun ideolojik doktrinleri, kuvvet politikası ilkelerine göre işliyor, klasik propaganda yöntemleri, ikna ve fetih yollarıyla inançların yayılmasına çalışıyordu. Hazar Hanlığı bu sırada üçüncü güç görünümündeydi. Bu Hanlık her iki büyük güçle de boy ölçüşebileceğini daha önce ortaya koymuştu. Bağımsızlığını sürdürebilmenin tek yolu, ne Hristiyanlığı ne de Müslümanlığı kabul ederek yaşamını sürdürmekti. Çünkü Hristiyanlığı kabul etse Doğu Roma İmparatorluğu’nun Müslümanlığı kabul etse Bağdat halifesinin nüfuzu altına girecek demekti. Ata inancı Şamanlık ise, görkemli yerleşik bir devletin yaşam koşullarının gerisinde kalmıştı.

Din değiştirme politikası başta kurnazca bir manevradan başka bir şey değildi ancak Hazarlar, Hanlarının isteği ve İspanyadan getirtilen Hahamların yoğun propogandaları neticesinde zamanla Museviliği gönülden benimsediler. Bu din değişikliğinin ekonomik (müthiş bir ticari güçleri olduğu düşünülüyor!)ve askeri bakımdan zaten güçlü olan Hazar Hanlığını kültürel yönden daha da güçlendirerek üç yüz yıldan fazla yaşamasına sebep olduğu düşünülmektedir.

11'inci yüzyılda Bizans İmparatorluğunun desteklediği Ruslar kuzeyden inerek Hazar Hanlığını yıkıyorlar.

Esas soru ise şu: Bu büyük nüfuslu Musevi Hazar Türklerine ne oldu? Tekrar din mi değiştiriyorlar? Yoksa Polonya, Rusya, Almanya gibi ülkelerde bulunan kalabalık Musevi topluluklar bu Hazar Türkleri midir? :think:

Merak ettiyseniz kitabı mutlaka okuyun! Dili biraz ağır ama yine de güzel bir kitap.


Cevabı ben de bilmiyorum. Umarım yanlış bir şey yazmamışımdır. Karar sizin. Saygılar, sevgiler!

(Not: Bilgileri kitaptan ve 9 ayrı web sitesinden derledim.)

Re: Hazar Türkleri

MesajGönderilme zamanı: Sal Haz 08, 2010 2:14 am
gönderen ertuğrul dinçer
Hazar Türkleri deyip genellememek gerekir , Hazar hanedanı Musevi , Yönetici kadro İsevi , Halk ise eski dinlerine mensuptu , garip bir bileşen :think: :think: :think: :think:

Re: Hazar Türkleri

MesajGönderilme zamanı: Sal Haz 08, 2010 5:40 am
gönderen Gilaay
Bahsi geçen kitabın sanırım ilk baskısını 10 küsür sene önce okumuştum. Gerçekten ilginç bir kitap.
Konuyla ilintili olarak aşağıdaki bağlantıyı öneririm (İngilizce).
A Resource for Turkic and Jewish History in Russia and Ukraine
http://www.khazaria.com

Re: Hazar Türkleri

MesajGönderilme zamanı: Sal Haz 08, 2010 5:43 am
gönderen Gilaay
Şimdi aklıma gelen bir bilgiyi de paylaşmadan edemeyeceğim:
Sefarad ve Aşkenaz olarak ayrılan iki kökenin dışında bir de Romanyotlar vardır. Romanyot olanlar Roma-Bizans zamanı bilhassa Kapadokya ile Efes-Bergama civarında yaşamış olanlardır.
Günümüze gelebilenleri de diğerleriyle karışmıştır kanımca.
Karaköy'e (Karai-köy) adını veren Karaim adındakilerse etnik olarak Türk. Belki asıl Hazarların üst sınıfının bir kalıntısıdır. Günümüzde en çok Estonya'da yaşıyorlar ve Türkçe kullanımları yaygın. Gagavuz (Kara Oğuz)Türkçesi ile, Türkiye Türkçesi ile oldukça benzer. Azeri Türkçesi'ne nazaran bize göre daha kolay anlaşılır olduğunu duymuştum.